Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Aresztowanie. Styczeń '46
  • Legitymacja szkolna z czasów okupacji, Kraków 1944 r.
  • wywiad minuta po minucie
  • Fragmenty wywiadu
Marzenie o wolności. Kraków 1945 Eugeniusz Kulwicki
Eugeniusz Kulwicki (1927-11-18).

W 1943 roku ukończył Szkołę Handlową w Krakowie, po czym krótko pracował w Głównej Komendzie Lotniczej Kraków – Wrocław. Edukację kontynuował w Technikum Chemicznym (1943 – 1945), jednocześnie angażując się w działalność konspiracyjną Armii Krajowej. Po wojnie uczył się w Gimnazjum im. J. Sobieskiego w Krakowie, jednakże na skutek kontaktów z podziemiem zbrojnym na Podhalu został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Lata 1946 – 1953 spędził jako więzień polityczny kolejno w więzieniach we Wrocławiu, Wronkach i Potulicach. Po zwolnieniu z więzienia zdał maturę i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (1954 – 1958). Pracował kolejno jako intendent w Technikum Chemicznym, aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, kierownik Studenckiego Punktu Usługowego „Żaczek” w Zrzeszeniu Studentów Polskich. W latach 1963 – 1966 pełnił funkcję starszego asystenta na Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1966 r. rozpoczął pracę naukową w Katedrze Ekonomii Politycznej Politechniki Krakowskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1993 r. Objął funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej. Pięć lat później przeszedł na emeryturę. Obecnie wykłada na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Mieszka w Krakowie.

Województwo Małopolskie Małopolski Instytut Kultury Warto Pamiętać Muzeum Historii Fotografii