Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Miłość w okopach. Kraków '44
  • Miejsce pracy ojca Zygmunta - Stanisława Sosenko. Kraków, 1910 r.
  • wywiad minuta po minucie
  • Fragmenty wywiadu
Marzenie o wolności. Kraków 1945 Zygmunt Sosenko
Zygmunt Sosenko (1917-09-13).

W roku 1936 zdał maturę i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, których nie ukończył. W czasie wojny pracował w kamieniołomie Muszynie k. Jasła, gdzie przygotowywano bunkier przeznaczony dla Adolfa Hitlera. W latach 1942 – 1945 aktywnie działał w Armii Krajowej, m.in. zaopatrując partyzantów w odzież z niemieckich magazynów Generalnej Dyrekcji Monopolów, gdzie pracował jako dyspozytor. Po wojnie rozpoczął studia filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1945 zawarł związek małżeński z Marią Biedroń. W 1947 roku uzyskał absolutorium, objął posadę nauczyciela łaciny w Pionkach k. Radomia, a następnie w Pilźnie pod Tarnowem. Po wycofaniu łaciny z programu szkolnego podjął pracę szkoleniowca nowych pracowników Huty im. Lenina.  Po kilku latach objął posadę dyspeczera HiL. W trakcie swojej kariery zawodowej podejmował rozmaite prace, najczęściej niezwiązane z wyuczonym zawodem łacinnika, zawsze przy tym aktywnie działając dla lokalnej społeczności. Przez pewien okres był prezesem sześciu organizacji społecznych, między innymi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie. Obecnie mieszka z rodziną w domu w Bieżanowie, gdzie regularnie organizuje zjazdy swoich uczniów z pierwszych lat powojennych.

Województwo Małopolskie Małopolski Instytut Kultury Warto Pamiętać Muzeum Historii Fotografii