Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Nadzieje i postawy wobec nowego ustroju
  • wywiad minuta po minucie
  • Fragmenty wywiadu
Marzenie o wolności. Kraków 1945 Michalina Białecka
Michalina Białecka (1925-08-20).

Jest córką polskiego policjanta, który po wybuchu wojny został wzięty przez Sowietów do niewoli, trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie, następnie został rozstrzelany w Twerze i pogrzebany w Miednoje. Okres okupacji Michalina Białecka spędziła z matką w Gorlicach, imając się różnych prac. Dwukrotnie uniknęła wywozu na roboty do Rzeszy. Początkowo uczyła się w zorganizowanej przez Niemców szkole średniej, po likwidacji której uczęszczała na tajne komplety. W lutym 1945 roku Michalina Białecka wyjechała do Krakowa, aby kontynuować naukę w Gimnazjum Królowej Jadwigi. Po maturze w 1947 roku rozpoczęła studia na filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów pracowała w bibliotece miejskiej, z ramienia której organizowała punkty czytelnicze w Nowej Hucie. W latach 1953 – 1955 pracowała w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, a po 1957 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Wydawniczym „PAX”. Na początku lat 80. zaangażowała się w działalność NSZZ „Solidarność”. W latach 80. pracowała w wydawnictwie Akademii Rolniczej, skąd przeszła na emeryturę. Była jednym z założycieli Polskiego Klubu Ekologicznego, należy do Federacji Rodzin Katyńskich.

Województwo Małopolskie Małopolski Instytut Kultury Warto Pamiętać Muzeum Historii Fotografii