Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

 • Hanna Tarkowska

 • Irma Stypułkowska

 • Marzena Schejbal

 • Maria Koc-Kędzierska

 • Teofila Rumun

 • Bożena Laskiewicz

 • Eugenia Maresch

 • Danuta Szlachetko

 • Maria Drue

 • Janina Tomaszewska

 • Hanna Zbihorowska-Kościa

 • Wojciech Fudakowski

 • Hanna Niedzielska-Kępińska

 • Zbigniew Siemaszko

 • Władysław Komornicki

 • Michał Giedroyć

 • Jan Brodzki

„Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-1989" - to najnowszy projekt Muzeum PRL-u, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej emigracji w Londynie wśród studentów, młodzieży szkolnej i internautów. Aby osiągnąć ten cel grupa pracowników Muzeum oraz studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie wybrała się do Londynu aby nagrać serię wywiadów w przedstawicielami wojennej i powojennej emigracji polskiej.
Projekt realizowany jest przez Muzeum PRL-u ze środków finansowych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych