Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Wyzwolenie z niemieckiej niewoli - wzruszające spotkanie z polskim żołnierzem
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Hanna Tarkowska
Hanna Tarkowska (1926-10-10).

(z domu Grabowska, ur. 10 października 1926 roku w Warszawie) – ojciec Jan Grabowski był urzędnikiem Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie, a matka Zofia Grabowska, z domu Wilary, prowadziła pensję dla panien – zmarła w 1936 roku. W chwili wybuchu wojny Jan Tomaszewski, jako oficer w rezerwie, został powołany do wojska, a potem trafił do niewoli niemieckiej, podczas której zmarł w 1945 roku.
Hanna Tarkowska została pod opieką stryja – lekarza. Uczęszczała do szkoły krawieckiej sióstr zmartwychwstanek na Żoliborzu w Warszawie, a w 1944 roku na tajnych kompletach zdała małą maturę. Wstąpiła do harcerstwa, a następnie do konspiracji. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim, pełniąc funkcję gońca i łączniczki przy Komendzie Głównej AK w Okręgu „Adria”, a następnie w Składnicy Meldunkowej Komendy Okręgu Warszawskiego AK. Po upadku powstania znalazła się w niewoli niemieckiej w żeńskim obozie Oberlangen.
Po uwolnieniu z obozu trafiła do Murnau, gdzie rozpoczęła edukację w pierwszej klasie liceum. Stamtąd wyjechała do Włoch, a następnie na Wyspy Brytyjskie do West Chiltington (1946 rok), gdzie po roku zdała maturę. Mimo przyjęcia na studia stomatologiczne na uniwersytecie w Liverpoolu musiała z nich zrezygnować ze względu na brak stypendium. W 1947 roku osiadła na stałe w Londynie, gdzie zaczęła pracować w firmie krawieckiej, a następnie w księgowości. W 1948 wyszła za mąż za Czesława Sachrajdę; mieli dwóch synów i córkę. Mąż otworzył fabrykę lalek, ale po kilku latach ciężko zachorował i w 1959 roku zmarł. W 1972 roku wyszła za mąż za Karola Tarkowskiego i w tym czasie przeszła na emeryturę. Od lat 70. pracowała także w Studium Polski Podziemnej.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych