Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Pierwsze wrażenia z pobytu w Wielkiej Brytanii
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Irma Stypułkowska
Irma Stypułkowska (1929-07-09).

(z domu Andrychowska, ur. 9 lipca 1929 roku w Łucku na Wołyniu) – jest córką oficera sztabowego Wojska Polskiego. W Łucku uczęszczała do szkoły powszechnej. Pod koniec lat 30. wyjechała wraz z rodziną na Podole, gdzie zastała ich wojna. Ojciec został wysłany na front, a po ataku armii sowieckiej – aresztowany i uwięziony w Związku Radzieckim. Irma Stypułkowska, jako córka oficera Wojska Polskiego, została wraz z rodziną aresztowana i wywieziona na Syberię, gdzie pozostała przez 2 lata aż do układu Sikorski – Majski. Po amnestii została przetransportowana do Teheranu, gdzie przez krótki okres kontynuowała naukę. Później trafiła do Palestyny, w której została wychowanką Ośrodka Polskich Dziewcząt Ain-Karem. Tam też ukończyła gimnazjum i zdała maturę.
W 1946 roku, po zaognieniu się sytuacji na terenie Palestyny, Irma Stypułkowska wraz z rodziną wyjechała do Wielkiej Brytanii. Tam spotkała ojca, który przybył do Anglii wraz z armią gen. Władysława Andersa. Po 6 latach ukończyła architekturę na South West Essex Technical College and School of Art. Na studiach poznała swojego przyszłego męża, Andrzeja Stypułkowskiego – syna działacza Stronnictwa Narodowego Zbigniewa Stypułkowskiego i Aleksandry Stypułkowskiej, adwokatki i dziennikarki Radia Wolna Europa. Po ukończeniu studiów Irma Stypłukowska rozpoczęła pracę w biurze architektonicznym na Oxford Street w Londynie.
Wraz z mężem angażowała się w życie emigracyjne. Była stałą bywalczynią Ogniska Polskiego. Przyjaźniła się z aktorką i pieśniarką Władą Majewską, z Ireną Anders i z Władysławem Schejbalem. Angażowała się w pomoc dla Polski. Jej mąż, Andrzej Stypułkowski był założycielem wydawnictw Polonia Book Found Ltd oraz Overseas Publications Interchange, publikujących książki dystrybuowane następnie w Polsce jako wydawnictwa drugiego obiegu. W latach 70. wyjechała na 7 lat wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjęła obywatelstwo amerykańskie. Nigdy nie przyjęła obywatelstwa brytyjskiego.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych