Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Droga do Anglii i przydzieleni „narzeczeni”
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Marzena Schejbal
Marzena Schejbal (1924-10-10).

(z domu Karczewska, ur. 10 października 1924 r. we Włocławku) – córka przedsiębiorcy z Warszawy, żołnierza AK, aresztowanego podczas powstania warszawskiego i wywiezionego do KL Ravensbrück, a później na roboty pod Lipskiem (ostatnia informacja o ojcu). Wychowywała się w przedwojennej Warszawie, gdzie uczęszczała do Gimnazjum Leonii Rudzkiej, a po wybuchu wojny – na tajne komplety nauczania. W czasie powstania warszawskiego pełniła wraz z siostrą Henryką funkcję sanitariuszki i łączniczki w Batalionie „Łukasiński” w Zgrupowaniu „Sosna”. Z upadającej Warszawy uciekała kanałami. Wraz z siostrą dostała się do niewoli, najpierw do obozu przejściowego w Ożarowie, potem zaś kolejno do stalagów w Lamsdorfie, Millbergu, Altenburgu i Oberlangen, gdzie ostatecznie doczekała wyzwolenia przez 1. Dywizją Pancerną gen. Stanisława Maczka. Po uwolnieniu odszukała wraz z siostrą matkę, która po upadku Warszawy znalazła się w KL Bergen-Belsen. Razem wyjechały do Murnau, a później do Włoch, z których wraz z armią gen. Władysława Andersa dostały się do Wielkiej Brytanii. Tam trafiły do obozu przejściowego dla ludności polskiej. W tym okresie Marzena Schejbal poznała swojego przyszłego męża Witolda Schejbala – jednego z najsłynniejszych aktorów emigracyjnego teatru polskiego w Londynie.
Po dotarciu do Londynu pracowała jako niania dzieci rosyjskiego księcia Galicyna. W późniejszym okresie prowadziła dom angielskiego pułkownika, dorabiając poprzez cerowanie skarpet. W latach 50. rozpoczęła pracę jako kelnerka w Ognisku Polskim, gdzie przepracowała 10 lat. Następnie podjęła pracę w biurze podróży.
Od lat jest zaangażowana w życie emigracyjne i współpracuje z wieloma polskimi organizacjami w Londynie, głównie ze Studium Polski Podziemnej. Od 2001 roku jest też przewodniczącą Koła AK w Londynie.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych