Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Powrót na kontynent
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Maria Koc-Kędzierska
Maria Koc-Kędzierska (1928-12-28).

(ur. 21 grudnia 1928 roku w Lublinie) – jest córką Felicji Koc i płk. Leona Wacława Koca. Wychowała się w Warszawie. W okresie okupacji uczęszczała początkowo do gimnazjum Gepnerówny przy ul. Moniuszki 8, a następnie na tajne komplety. Podobnie jak jej przyrodnie rodzeństwo była zaangażowana w działalność konspiracyjną AK w Zgrupowaniu „Chrobry II” Obwodu Śródmieście. W powstaniu warszawskim pełniła funkcję łączniczki w Zgrupowaniu „Bartkiewicz” w Śródmieściu Północnym. Po upadku powstania trafiła kolejno do obozu w Ożarowie, stalagu XI B w Fallingbostel, Bergen-Belsen i wreszcie Oberlangen. Dzięki pomocy gen. Władysława Andersa dołączyła do 2. Korpusu Polskiego stacjonującego we Włoszech, skąd dostała się do Libanu, gdzie po raz pierwszy od 1939 roku spotkała się z ojcem. Następnie trafiła do Egiptu, gdzie przeszła szereg szkoleń sanitarnych. Pracowała w szpitalu w El-Cantarze oraz w izbie chorych obozu El-Quassasin. W tym czasie wyszła za mąż za żołnierza II Korpusu Polskiego.
W listopadzie 1947 roku została przetransportowana z Egiptu do Wielkiej Brytanii, gdzie pierwszych kilka lat spędziła w obozach dla Polaków, m.in. w Foxley i Harford Bridge (hr. Dorset), gdzie pracowała jako sanitariuszka. W tym czasie na świat przyszła dwójka jej dzieci. Około 1953 roku zamieszkała z mężem i dziećmi w Londynie, gdzie podejmowała dorywcze prace w lokalach gastronomicznych. Następnie, przez około 20 lat, była pracownikiem biurowym w rozwijającym się przedsiębiorstwie wyrobów cukierniczych, a latach 1978 – 1992 pracowała w agencji Henry & James. Z racji swego pochodzenia czynnie uczestniczyła w życiu towarzyskim i kulturalnym elit polskich w powojennym Londynie. Jest silnie związana z Instytutem i Muzeum im. Józefa Piłsudskiego. Dzięki jej staraniom wydano drukiem wspomnienia jej stryja Adama Koca, pułkownika Wojska Polskiego, legionisty, przedwojennego prezesa Banku Polskiego i współtwórcy Obozu Zjednoczenia  Narodowego.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych