Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Polska szkoła sobotnia i harcerstwo
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Bożena Laskiewicz
Bożena Laskiewicz (1942-09-18).

(ur. 18 września 1942 w Tel Awiwie) – kilka pierwszych lat życia spędziła w Palestynie, w której wskutek wybuch drugiej wojny światowej – szlakiem przez Rumunię, Bułgarię i Turcję – znaleźli się rodzice. Ojciec walczył w polskich oddziałach na terenie Iraku, a po ślubie w Jerozolimie przeniósł się wraz z żoną do Tel Awiwu, gdzie pracował jako laryngolog.

W 1948 roku, uciekając przed pierwszą wojną arabsko-żydowską, cała rodzina przeniosła się do Liverpoolu. W ramach programu TheCommittee for the Education of Poles in Great Britain Bożena Laskiewicz ukończyła studia medyczne w Dublinie, specjalizując się w laryngologii. Przez wiele lat była ordynatorem w jednym z londyńskich szpitali. Po studiach zaczęła organizować tzw. jambulansy (autobusowe transporty chorych), którymi wielokrotnie pielgrzymowała i nadal pielgrzymuje do Lourdes, Ziemi Świętej, Polski i Rzymu. W 1974 roku została współzałożycielką programu pomocy Medical Aid for Poland, w ramach którego organizuje transporty z lekami oraz sprzętem medycznym potrzebnym w Polsce. Akcja ta miała szczególne i wymowne znaczenie podczas stanu wojennego. Przez wiele lat Bożena Laskiewicz przyjaźniła się z ks. Jerzym Popiełuszką, z którym wspólnie rozładowywała i rozdzielała leki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Jest również założycielką Polish Charity Shop, który zbiera dary dla rodaków w kraju.

Mieszka w Londynie, gdzie nadal aktywnie uczestniczy w organizowaniu pomocy.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych