Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Samotne życie w Londynie
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Danuta Szlachetko
Danuta Szlachetko (1929-07-00).

(ur. w lipcu 1929 r. w Warszawie) – córka Marii i Andrzeja Banaszków, wychowywała się na warszawskim Nowym Świecie. Po wybuchu wojny wstąpiła do Szarych Szeregów. Należała do Grupy Wykonawczej przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów „Pasieka”. W czasie okupacji uczęszczała do żeńskiego gimnazjum Gepnerówny przy ul. Moniuszki 8, które formalnie funkcjonowało jako szkoła modniarska, tolerowana przez okupanta. W powstaniu warszawskim pracowała m.in. w Harcerskiej Poczcie Polowej oraz pełniła funkcję łączniczki w Wojskowej Służbie Społecznej Warszawa Południe. Po upadku powstania trafiła do obozu Obelangen, wyzwolonego przez 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka.
Do Anglii przyjechała w 1946 roku. W Londynie zaangażowała się w działalność Studium Polski Podziemnej oraz w Kole Armii Krajowej, w którym pełniła przez lata funkcję wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza zarządu. Bierze czynny udział w akcji pomocowej dla Polaków na Litwie. Jest związana z Kościołem oraz z gazetą „Nasz Dziennik”, w którym publikuje. Mieszka w Londynie, gdzie nadal angażuje się w prace Studium Polski Podziemnej oraz w działalność polonijną.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych