Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Wizyta w Polsce
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Janina Tomaszewska
Janina Tomaszewska (1935-05-18).

(ur. 18 maja 1935 roku w Rypnym, na południe od Stanisławowa) – córka Jana i Anny Dziurów. Ojciec był inżynierem, przed wojną pracował dla francuskiej firmy „Alfa”, poszukując w Polsce złóż nafty. Dziesiątego lutego 1940 roku Janina Tomaszewska wraz z całą rodziną została deportowana do obozu w Archangielsku, gdzie przebywała przez 2 lata. Po zawarciu układu Sikorski – Majski Jan Dziura wstąpił do armii organizowanej w Związku Radzieckim przez gen. Władysława Andersa, dzięki czemu mógł wraz z rodziną wydostać się z Rosji. Dalsza część wędrówki prowadziła przez Taszkent, Persję, Indie aż do Afryki, gdzie w Kidugali Janina Tomaszewska wraz z matką i babcią pozostawały przez 6 lat. W 1948 roku wyjechały do Anglii jako rodzina żołnierza Polskich Sił Zbrojnych. Początkowo przebywały w obozie w Daglingworth, następnie w Brandon, później w Mepal, gdzie Janina Tomaszewska uczęszczała do szkoły. Po 2 latach rozpoczęła edukację w polskim Gimnazjum i Liceum im. Ignacego Paderewskiego z internatem w Stowell Park. W Anglii urodził się jej młodszy brat.
Po zakończeniu nauki w gimnazjum Janina Tomaszewska odbyła kurs obsługi mechanicznego kalkulatora (ang. Comptometer Operator). Na początku lat 60. wyszła za mąż za Jerzego Tomaszewskiego, który był inżynierem oraz pracował jako projektant ogrzewania i klimatyzacji. Po ślubie przeprowadzili się do Londynu. W 1965 roku Janina Tomaszewska urodziła syna Marka. Pracowała w National Coal Board oraz w biurze głównym Statistic Department. Jej mąż należał do Polskiej Organizacji Wojskowo-Niepodległościowej „Pogoń” i udzielał się w polskim harcerstwie. Ona sama związana jest z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym, gdzie przez 7 lat pracowała jako księgowa. Pracuje w Medical Aid for Poland i w Zjednoczeniu Polek; udziela się również w Studium Polski Podziemnej.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych