Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Wojciech Fudakowski
Wojciech Fudakowski (1927-10-10).

(ur. 10 października 1927 roku w Warszawie) – syn Jana Fudakowskiego, oficera 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Dzieciństwo spędził wraz z rodziną we wsi Zarzeczewo Stare koło Włocławka. Uczęszczał do Szkoły im. Jana Długosza we Włocławku, gdzie kapelanem był przyjaciel rodziny, późniejszy kard. Stefan Wyszyński. We wrześniu 1939 roku, po zmobilizowaniu ojca, Wojciech Fudakowski wraz z matką zamieszkał w majątku Kluczkowice koło Opola Lubelskiego, gdzie uczestniczył w tajnych kompletach organizowanych dla pozostałych uciekinierów przebywających w majątku. Jesienią 1943 roku przeniósł się do majątku Niezdów, gdzie rozpoczął przygotowania do małej matury i włączył się w działalność grupy harcerskiej Szarych Szeregów. Wiosną 1944 roku został przyjęty do miejscowego oddziału leśnego ,,Argil” 15. Pułku Piechoty AK na Lubelszczyźnie, wraz z którym wziął udział w osłonie zrzutu broni sprowadzanej z Afryki. W tym czasie ojciec, który został wcześniej internowany na Litwie, dotarł wraz z polskim wojskiem przez Francję do Szkocji; pracował w dziale rolniczym rządu londyńskiego. Po cofnięciu przez państwa alianckie uznania dla tego rządu Jan Fudakowski przeniósł się do Wiednia, gdzie został kierownikiem działu rolniczego United Nations Relief and Rehabilitation Administration UNRRA.
Po zakończeniu wojny Wojciech Fudakowski do lipca 1947 roku studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Następnie, na zaproszenie rodziny, wyjechał do Wielkiej Brytanii. Ukończył National University of Ireland w Corku, uzyskując również dyplom inżyniera chemii na Uniwersytecie Londyńskim. Na przełomie lat 50. i 60. pracował we Włoszech, gdzie sprawował nadzór nad produkcją w fabryce. Na początku lat 60. po raz pierwszy po wojnie odwiedził Polskę, korzystając z zaproszenia jego firmy. W latach 80. działał w ramach organizacji Friends of Poland, niosącej m.in. medyczną pomoc dla Polski, szczególnie w trudnych latach 80. Posiada odznakę 15 Pułku Piechoty AK medalu wojska i krzyża AK. Został także wyróżniony medalem Pro Memoria oraz odznaczeniem Skarbu Narodowego. Obecnie jest jednym z powierników i dyrektorów Instytutu i Muzeum im. gen.  Sikorskiego w Londynie.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych