Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Początki w Londynie – pierwsza praca
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Hanna Niedzielska-Kępińska
Hanna Niedzielska-Kępińska (1924-03-15).

(ur. 15 marca 1924 roku w Warszawie) – jej rodzicami byli Janina (z domu Bylina) oraz Konstanty Skrzyńscy. Miała dwie starsze siostry. Ojciec był urzędnikiem państwowym, w latach 1924-1928 (lub 1929) pełnił funkcję dyplomatyczną w Charkowie, gdzie mieszkał z całą rodziną. Po powrocie do Polski przez rok rodzina Skrzyńskich mieszkała w Kielcach, a następnie przeniosła się do Warszawy. Hanna Niedzielska-Kępińska uczęszczała do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, należała do harcerstwa. Tuż przed atakiem Niemiec na Polskę znalazła się w majątku wuja we Wrzosowie koło Radzymina Podlaskiego. Do Warszawy powróciła w październiku. Uczestniczyła w tajnych kompletach w X Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi oraz do krawieckiej szkoły zawodowej. W 1943 roku zdała małą maturę. Uczęszczała na zbiórki harcerskie, pracując jednocześnie w firmie rolniczej przy pakowaniu nasion. Chcąc włączyć się do konspiracji, na krótko trafiła do komunistycznej organizacji, po czym przyłączyła się do Narodowej Organizacji Wojskowej stworzonej przez Stronnictwo Narodowe. Została zaprzysiężona w 1942 roku. W powstaniu warszawskim pełniła funkcję łączniczki w Batalionie „Gustaw” na Starym Mieście. Po kapitulacji trafiła kolejno do stalagów: Fallingbostel, Bergen-Belsen i Oberlangen, który to obóz został wyzwolony przez 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka w dniu 12 kwietnia 1945 roku. Mimo zamiaru podjęcia studiów rolniczych w Belgii Hanna Niedzielska-Kępińska powróciła do stacjonującej na terenie Niemiec 1. Dywizji, gdzie rozpoczęła pracę sekretarki działu ds. repatriacji rodzin z Polski. Wyszła za mąż za żołnierza 1. Dywizji majora Niedzielskiego, z którym w 1947 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii. Jej matka, która początkowo również znajdowała się przy 1. Dywizji, na skutek aresztowania męża jednak powróciła do Polski.

W Anglii Hanna Niedzielska-Kępińska uczęszczała na kursy rolnicze, a następnie wraz z mężem i wspólnikami prowadziła farmę w północnym Devonie. Po kilku latach przeniosła się z mężem do Londynu, gdzie podjęła pracę w firmie wysyłającej przesyłki do Polski. W 1971 roku po ciężkiej chorobie zmarł mąż. W 1995 roku powtórnie wyszła za mąż – za żołnierza 1. Dywizji Tomasza Kępińskiego. Dwa lata później przeszła na emeryturę, a w roku 2003 powtórnie owdowiała.

Przez wiele lat Hanna Niedzielska-Kępińska przyjaźniła się z gen. Klemensem Rudnickim, którego była sekretarką i opiekunką. Angażowała się również w działalność społeczną w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Obecnie mieszka w Londynie, gdzie wciąż aktywnie uczestniczy w Kole AK.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych