Historia mówiona to projekt Muzeum PRL-u pozwalający na odkrywanie i prezentowanie historii w sposób niezwykle ciekawy w treści i formie.

  • Droga na Wyspy
  • Fragmenty wywiadu
Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-89 Michał Giedroyć
Michał Giedroyć (1929-01-25).

Michał Giedroyć (ur. 25 stycznia 1929 roku w Łobzowie w okolicach Dereczyna na terenie obecnej Białorusi) – urodził się w rodzinie prawnika i ziemianina Tadeusza Giedroycia i Anny Szostakowskiej. Po wybuchu wojny i wkroczeniu wojsk sowieckich na teren Polski NKWD aresztowało ojca, który w czerwcu 1941 roku został rozstrzelany w miejscowości Czerwień na Białorusi. Po kilku miesiącach od aresztowania ojca Michał Giedroyć wraz z matką i dwójką rodzeństwa został deportowany na Syberię (1940 rok). W 1942 roku dzięki zaradności Anny Giedroyć i pomocy życzliwych ludzi Michał Giedroyć wraz z rodzeństwem znalazł się wśród osób, które z polskim wojskiem gen. Władysława Andersa ewakuowały się do Iranu. Jako młody chłopak Michał Giedroyć na Dalekim Wschodzie wstąpił do Junackiej Szkoły Kadetów, którą ukończył w 1946 roku. Rok później wraz z matką i rodzeństwem wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął nowe życie. Dużym ułatwieniem była dla niego dobra znajomość języka angielskiego oraz dobre rezultaty w JSK (Junackiej Szkole Kadetów), dzięki czemu szybko dostał się na studia. W latach 1947 – 1951 Michał Giedroyć studiował aeronautykę oraz matematykę stosowaną na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie zdobył dyplom inżyniera. Szybko dał się poznać jako zdolny student, któremu zaproponowano posadę w firmie konstruktorskiej.

Swoje zainteresowanie historią – początkowo amatorskie, polegające na poznawaniu historii swego rodu – kontynuował zawodowo pod kierunkiem Pawła Skwarczyńskiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który po wojnie wyemigrował z kraju i podjął pracę na Uniwersytecie Londyńskim. Michała Giedroycia, z racji pochodzenia, szczególnie zainteresowała historia Wielkiego Księstwa Litewskiego. W roku 1979 przeniósł się z rodziną do Oksfordu, gdzie został członkiem Oriel College tamtejszego uniwersytetu. Publikował artykuły historyczne w prasie m.in. Wielkiej Brytanii, Polski i Litwy – po angielsku i po polsku. Wydał wspomnieniową książkę Na krawędzi krateru.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych